NU ÄR ALL VERKSAMHET NEDSTÄNGD

 MBC styrelse har fattat ett nytt beslut denna dag

MBC  har beslutat enl. nedan att följa detta.

Läs vidare på hemsidan

Regionen

 Gäller både utom och inomhus i första hand under denna tid  För att försöka minska smittspridning i samhället..

En bild från boule hallen

Förlängt stopp

SPORTHALLAR, IDROTTSPLATSER OCH FRITIDSGÅRDAR STÄNGER TILL OCH MED DEN  April

 

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH FRITIDSGÅRDAR ÖPPNAR FÖR UTOMHUSAKTIVITETER OCH FÖRENINGSDRIVEN TRÄNING

I början av mars stängdes Mönsterås kommuns sporthallar, idrottsplatser och fritidsgårdar, efter beslut från kommunens krisledningsnämnd.

Föreningsdriven träning utomhus för barn och ungdom födda 2002 eller senare tillåts från och med måndag den 5 april, och fritidsgårdarna kan genomföra organiserade aktiviteter utomhus.

Stängningen för aktiviteter inomhus i sporthallar och fritidsgårdar gäller fortsatt tillsvidare. 

- Vi ser att många barn och unga fortsätter att träffas. Att hålla sporthallar, idrottsplatser och fritidsgårdar helt stängda är ingen långsiktig lösning men var viktigt för att dämpa den plötsligt ökade smittspridningen. Att öppna upp för utomhusaktiviteter hoppas vi är ett sätt för barn och unga att aktivera sig mer smittsäkert eftersom det finns ledare eller andra vuxna i närheten som kan se till att alla håller avstånd till varandra, säger Fredrik Johansson, kommunchef. 

Smittspridningen i kommunen har minskat men är fortsatt hög. Varje förening ansvarar för att träningen genomförs på ett smittskyddssäkert sätt enligt de råd och rekommendationer som myndigheter och idrottsförbund ger. 

- Vi uppmanar även ungdomsledare att anpassa övningar och aktiviteter så att de bedrivs säkert. Distans måste hållas och fysisk närkontakt är direkt olämpligt oavsett vilken idrott eller annan aktivitet som genomförs, säger Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande. 

 För mer information om själva beslutet, kontakta:
Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Tel. 0499-171 01
Fredrik Johansson, kommunchef
Tel. 0499-174 62

 För praktiska frågor om anläggningarna eller fritidsgårdarna vänligen kontakta hallbokningen, respektive fritidsgård eller undertecknad.
Tillsammans håller vi i och håller ut!

 Med Vänlig Hälsning /Oscar

____________________________________________________

Oscar Ekstam Fritidschef tfn. 0499-179 85 oscar.ekstam@monsteras.se

 

Förtydligande

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH FRITIDSGÅRDAR ÖPPNAR FÖR UTOMHUSAKTIVITETER OCH FÖRENINGSDRIVEN TRÄNING MÅNDAGEN DEN 5 APRIL

[FÖRTYDLIGANDE] Idrottsanläggningar utomhus är fortsatt stängda för personer födda 2001 eller tidigare.

-----URSPRUNGLIGT PRESSMEDDELANDE FÖLJER-----

I början av mars stängdes Mönsterås kommuns sporthallar, idrottsplatser och fritidsgårdar, efter beslut från kommunens krisledningsnämnd.

Föreningsdriven träning utomhus för barn och ungdom födda 2002 eller senare tillåts från och med april, och fritidsgårdarna kan genomföra organiserade aktiviteter utomhus.

Stängningen för aktiviteter inomhus i sporthallar och fritidsgårdar gäller fortsatt tillsvidare. 

- Vi ser att många barn och unga fortsätter att träffas. Att hålla sporthallar, idrottsplatser och fritidsgårdar helt stängda är ingen långsiktig lösning men var viktigt för att dämpa den plötsligt ökade smittspridningen. Att öppna upp för utomhusaktiviteter hoppas vi är ett sätt för barn och unga att aktivera sig mer smittsäkert eftersom det finns ledare eller andra vuxna i närheten som kan se till att alla håller avstånd till varandra, säger Fredrik Johansson, kommunchef. 

Smittspridningen i kommunen har minskat men är fortsatt hög. Varje förening ansvarar för att träningen genomförs på ett smittskyddssäkert sätt enligt de råd och rekommendationer som myndigheter och idrottsförbund ger. 

- Vi uppmanar även ungdomsledare att anpassa övningar och aktiviteter så att de bedrivs säkert. Distans måste hållas och fysisk närkontakt är direkt olämpligt oavsett vilken idrott eller annan aktivitet som genomförs, säger Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande. 

 För mer information om själva beslutet, kontakta:
Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Tel. 0499-171 01
Fredrik Johansson, kommunchef
Tel. 0499-174 62

Våra Tävlingar

 Trots corona viruset så jobbar styrelsen på distans och kör i den digitala rymden.

Vi planerar att fortsätta med våra pausade vinterserier, och komprimera speldagarna något.

Vi har även lagt in speldagarna  för våra Mix tävlingar likaså Herr o Dam Dubblar

Detta är ju under förutsättning att myndigheterna om lättnader av  gällande  regler.

Så kolla inför varje tävling vad som gäller.

Seriespel

Tävlingar

 

Alla tävlingar Inställda

 

Info om tävling och träning med anledning av skärpta regionala restriktioner 30 OKT 2020 15:02

 

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om vad som gäller för tävlings- och träningsverksamhet i de regioner där Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd.

 

Med anledning av de skärpta restriktioner Folkhälsomyndigheten gick ut med 29 oktober måste vi dessvärre meddela följande: Inga tävlingar eller träningar ska arrangeras i Stockholms län, Östergötlands län, Västra Götalands län eller Skåne län. Beslutet gäller från idag och minst fram till den 19 november. Efter den 4/11-2020 gäller det även regionerna Jönköpings län och Kalmar Län.

Det är dessutom så att alla medlemmar av Svenska Bouleförbundet som är bosatta i någon av de aktuella regionerna inte ska lämna sin egen region för att delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner. Även detta gäller minst fram till den 19 november. Inte heller spelare från andra regioner bör lämna sin egen region. 

Varken träning eller tävling får alltså arrangeras i de namngivna regionerna. Inte heller av andra anledningar (exempelvis möten) får man samla människor i grupp. Undantag gäller för verksamhet arrangerad för personer som är 15 år eller yngre. Den som har tillgång till en boulehall och möjlighet att träna där tillsammans med medlemmar av sitt eget hushåll – och BARA medlemmar av sitt eget hushåll – kan göra det. I sådana fall måste träningen samordnas så att olika hushåll tränar vid olika tidpunkter.

För all träning – i hela landet – gäller att du ska kunna ta dig till träningen på egen hand, utan att använda kollektiva färdmedel, och hålla distans till andra genom hela träningspasset. Tillhör du en av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp ska du förstås inte delta.

Region Uppsala har inte infört samma skärpta allmänna råd som Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Men även i Region Uppsala bör man vara restriktiv med att arrangera tävlingar och träningar. Spelare bosatta i Region Uppsala ska inte delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner.

Svenska Bouleförbundet följer utvecklingen noga och våra bestämmelser kan, precis som Folkhälsomyndighetens, komma att förändras på nytt den närmaste tiden.

Mer information på Folkhälsomyndighetens sida med information om vad som gäller i de olika regionerna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Beslut från Regionen / FHM

 

Senaste från regionen

Påsken    

 

Styrelsen meddelar

OBS

 ALLT SERIESPEL

INSTÄLLT

 Vi Återkommer med vidare INFO

Håll koll på hemsidan varje dag för senaste  info

 

Men det är ditt ansvar att du inte sprider någon smitta

 Corona info

 

Nytt för Kalmar Län

 

I väntans tider lite historia

 

 

 

Vår Lokala Vinterserie 2020-2021

Serierna är pausade  tills vidare

Håll koll på hemsidan varje dag för senaste  info

 vi kommer på denna sida att informera så mycket vi kan om olika beslut som tas ang Corona viruset .TÄNK DU FÅR GÅ UT.

Men det är ditt ansvar att du inte sprider någon smitta

 

 

 

 

Tävlings Program 2020

    

Här har du länkarna till våra vinterserier 20-21  som pausade tills vidare

Kolla mera i tabellen. 

Till Tabell

Kolla i vår kalender

länk till tränings råd

 

 

 Kolla på denna sida

Virus och Pest