Medlems info

Bästa medlem

God fortsättning  Tycker du att det inte händer så mycket inom klubben? Vi gör så gott vi kan.

Tyvärr ser det ut som att vårt Årsmöte blir Digitalt 2021. Därför kommer vi  att köra med  ett nytt testmöte, mera info kommer så du kan testa.

En bild från boule hallen

Beslut från FHM

Beslut  18 Dec senaste Corona Info

 

nya regler från SBF

2020-11-24 beslut-lokala-allmanna-rad-kalmar-forlangning

Senaste uppdateringen Gällande CORONA

Alla tävlingar Inställda

  • Uppdaterad: 05 NOV 2020 12:20

 

Info om tävling och träning med anledning av skärpta regionala restriktioner 30 OKT 2020 15:02

 

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om vad som gäller för tävlings- och träningsverksamhet i de regioner där Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd.

 

Med anledning av de skärpta restriktioner Folkhälsomyndigheten gick ut med 29 oktober måste vi dessvärre meddela följande: Inga tävlingar eller träningar ska arrangeras i Stockholms län, Östergötlands län, Västra Götalands län eller Skåne län. Beslutet gäller från idag och minst fram till den 19 november. Efter den 4/11-2020 gäller det även regionerna Jönköpings län och Kalmar Län.

Det är dessutom så att alla medlemmar av Svenska Bouleförbundet som är bosatta i någon av de aktuella regionerna inte ska lämna sin egen region för att delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner. Även detta gäller minst fram till den 19 november. Inte heller spelare från andra regioner bör lämna sin egen region. 

Varken träning eller tävling får alltså arrangeras i de namngivna regionerna. Inte heller av andra anledningar (exempelvis möten) får man samla människor i grupp. Undantag gäller för verksamhet arrangerad för personer som är 15 år eller yngre. Den som har tillgång till en boulehall och möjlighet att träna där tillsammans med medlemmar av sitt eget hushåll – och BARA medlemmar av sitt eget hushåll – kan göra det. I sådana fall måste träningen samordnas så att olika hushåll tränar vid olika tidpunkter.

För all träning – i hela landet – gäller att du ska kunna ta dig till träningen på egen hand, utan att använda kollektiva färdmedel, och hålla distans till andra genom hela träningspasset. Tillhör du en av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp ska du förstås inte delta.

Region Uppsala har inte infört samma skärpta allmänna råd som Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Men även i Region Uppsala bör man vara restriktiv med att arrangera tävlingar och träningar. Spelare bosatta i Region Uppsala ska inte delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner.

Svenska Bouleförbundet följer utvecklingen noga och våra bestämmelser kan, precis som Folkhälsomyndighetens, komma att förändras på nytt den närmaste tiden.

Mer information på Folkhälsomyndighetens sida med information om vad som gäller i de olika regionerna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Styrelsen meddelar

OBS

 ALLT SERIESPEL

INSTÄLLT

 Vi Återkommer med vidare INFO

Håll koll på hemsidan varje dag för senaste  info

 

Men det är ditt ansvar att du inte sprider någon smitta

 Corona info

 

Nytt för Kalmar Län

 

I väntans tider lite historia

 

 

 

Vår Lokala Vinterserie 2020-2021

Serierna är pausade  tills vidare

Håll koll på hemsidan varje dag för senaste  info

 vi kommer på denna sida att informera så mycket vi kan om olika beslut som tas ang Corona viruset .TÄNK DU FÅR GÅ UT.

Men det är ditt ansvar att du inte sprider någon smitta

 

 

Corona info

 nytt för kalmar län

 

 

 

 

Tävlings Program 2020

     Här har du länkarna till våra vinterserier 20-21

Kolla mera i tabellen. 

Till Tabell

Kolla i vår kalender

 

 

 

 Kolla på denna sida

Virus och Pest