Kallelse till  Årsmöte

 

Du som Medlem kallas härmed till årsmöte

Torsdagen den 27 feb.2020

Mötet börjar kl.13:00

Kl.12:00 Severas en lättare meny som klubben bjuder på

om du anmäler dig till denna  senast 25 /2

lista finns i Hallen

Välkomna hälsar styrelsen