Måndagen den  6 sept  kl.16:30  Startar Mattcurlingen upp igen med en    nybörjar Grupp

Platsen är som tidigare  Prästkullen Mönsterås

Övriga grupper enligt info från respektive ledare